Věda pro praxi, praxe pro vědu v SOkA Pelhřimov

Státní okresní archiv Pelhřimov si dovoluje zvát na prezentaci Věda pro praxi, praxe pro vědu, kterou pořádá ve spolupráci s Ústavem archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích u příležitosti Mezinárodního dne archivů. V příspěvcích budou prezentovány informace o výuce archivnictví, spolupráci ústavu s archivy a projektech pro zpracování dějin Budějovické diecéze. V druhé části bude přednesena přednáška o vikáři a děkanovi Vincenci Josefu Rubriciovi doplněná výstavkou archiválií dokumentujících dobu jeho působení. Prezentace se uskuteční v budově archivu SOkA Pelhřimov ve čtvrtek 6. června od 15,30 hodin.

Věda pro praxi, praxe pro vědu v SOkA Pelhřimov