Třetí setkání kronikářů měst a obcí okresu Blansko

Státní okresní archiv Blansko si Vás dovoluje pozvat na již v pořadí třetí setkání kronikářů měst a obcí okresu Blansko, které se tentokrát bude věnovat tématu škol a školních kronik

Dějiny škol a školní kroniky v našem regionu jsou, jak doufáme, téma, které je stále aktuální a to nejen pro učitele a školou povinné, ale i pro zájemce o regionální historii. Zřízení školy bylo velkou událostí v obci, zvyšovala její prestiž, a občané byli na své školy patřičně hrdí. Škola a její učitelé a žáci byli vždy důležitými hybateli kulturního dění. Dějiny škol tak nejsou dějinami jen jedné instituce, ale dějinami celé obce, celého regionu a všech lidí, kteří zde žijí.

Posluchači budou mít na setkání možnost seznámit se s dějinami školství a škol v našem regionu, mohou získat nápovědu, jak číst ve školních kronikách, které bývají starší a mnohdy i na vyšší úrovni, než kroniky obecní, a v neposlední řadě se seznámí s širokou škálou archivního materiálu, který k dějinám škol uchovává náš okresní archiv.

Jestliže Vás téma naší přednášky zaujalo a rádi byste se jí zúčastnili, jsme velmi potěšeni, pouze však prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontakty. Termín, do kterého se můžete přihlašovat, byl stanoven do 20. října 2014. Účast na setkání nezahrnuje žádný poplatek.

telefon: 516 419 837

e-mail: tesarova@mza.cz  nebo soka_blansko@mza.cz (nepřehlédněte podtržítko)

 

Pevně věříme, že tuto námi konanou akci přivítáte a poskytne Vám přínos při tvorbě obecních kronik, přinejmenším pro Vás bude příjemně stráveným časem.
 

Termín setkání kronikářů:     30. 10. 2014 od 10:00 do 14:00

(v sále Městského úřadu na Náměstí republiky č. 1, Blansko)

Třetí setkání kronikářů měst a obcí okresu Blansko