Smuteční oznámení - PhDr. Hana Příleská

S velkým zármutkem sdělujeme archivní i badatelské veřejnosti, že dne 27. února 2019 zemřela první ředitelka, zakladatelka a budovatelka Státního okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě PhDr. Hana Příleská. Emeritní ředitelka začínala v roce 1956 po studiu na filozofické fakultě ve Státním archivu v Brně, odkud musela v rámci třídních prověrek 31. 8. 1958 odejít. V témže roce se stala okresní archivářkou v Okresním archivu v Židlochovicích, kde začínala shromažďovat a třídit první archivní soubory v nehostinných prostorách bývalé okresní věznice. Po správní reformě v roce 1960 stanula v čele nově vzniklého Okresního archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, který vybudovala od základů. Pod jejím vedením byla uspořádána většina fondů archivů obcí, škol, okresních úřadů, cechů, atd. Mimo zásluhy týkající se odborné činnosti a předarchivní péče musí být připomenuta také stavba archivní účelové haly pro 5000 bm archiválií, kterou se ředitelce PhDr. Haně Příleské podařilo realizovat v letech 1975-1976. Pořízení takového archivního depozitáře bylo ve své době zcela výjimečnou událostí. Tato archivní hala podnes tvoří hlavní úložiště pro archivní fondy a sbírky Státního okresního archivu Brno-venkov. Odborně a vědecky se PhDr. Hana Příleská zabývala regionálními dějinami. Studie a články publikovala v mnoha regionálních vlastivědných sbornících jižní Moravy. PhDr. Hana Příleská stála v čele tohoto archivu v letech 1960 až 1989.

V roce 2007 udělil ministr vnitra České republiky emeritní ředitelce Státního okresního archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě PhDr. Haně Příleské medaili Za zásluhy o české archivnictví.

Čest její památce.

Smuteční oznámení - PhDr. Hana Příleská