Přehled archivních pomůcek


   Skupina fondů F

Časový rozsah: (1944) 1948 – 1991
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 387
Číslo listu NAD: 984
Tématický popis fondu:

Dějiny lesního závodu, zmínky o podřízených organizacích, organizace a majetkový stav lesního závodu, činnost pěstěbní a těžební, myslivost, ochrana lesa a odborná správa malolesů, přidružená výroba, účetní záležitosti, zaměstnanci.

Časový rozsah: (1909) 1931 – 1959 (1961)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 137
Číslo listu NAD: 394
Tématický popis fondu:

úřední knihy - lesní hospodářské plány, rejstříky dřeva, kniha zápisů z dozorčí rady
spisy - registraturní pomůcky, orgány družstva, členské podíly družstva, právní vývoj družstva, organizační řídící normy a operativní řízení, majetkové záležitosti, hospodářská korespondence, daně a poplatky, výrobní agenda, organizace lesů, plánování, obchodní agenda, prodej dřeva, stavební činnost, zaměstnanci, odborová činnost
účty, mapy a plány - plány budov, porostní mapy, geometrické (polohopisné) plány

Časový rozsah: 1640 – 1946
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 20
Číslo listu NAD: 291
Tématický popis fondu:

Fond tvoří písemnosti Ústřední správy-ředitelství a Ústřední účtárny-důchod. (velkostatky Brumov-Hošťálková, Osová, Sádek, Veselí n. Moravou, Želetice-Žerotice-Domčice, statky Fořt  a Studenec, Prinzendorf).
Úřední knihy.
Spisy - služební instrukce, pronájmy, regulace řeky Moravy, korespondence ústřední správy, prodeje, spory o majetek, stavební záležitosti, hospodářské zprávy, robotní záležitosti, popisy hranic, úzkorozchodná dráha ve Veselí n. Moravou, daně, pojištění, ocenění panství, předávací likvidace úřadů, účty - důchodní, purkrabské, obroční, lesní, sklepní, sirotčí a kontribuční.

Časový rozsah: (1537) 1562 – 1947 (1963)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 16
Číslo listu NAD: 287
Tématický popis fondu:

Úřední knihy - agenda dominikální, agenda přenesená (urbáře)
Kontribuční, policejní, školní záležitosti, postrk, kostelní, vojenské záležitosti, spory o dluhy, pozůstalosti, robotní záležitosti, urbariální záležitosti, laudemia a taxy, pozemková a domovní daň, daně, stavební záležitosti, dělení pozemků, pojištění, zdravotnictví, špitály, školy, nadace, poddanské záležitosti, obecní záležitosti, Židé, sirotčí záležitosti, korespondence se st. úřady a sousedy, pronájmy, prodeje budov a pozemků, korespondence in oeconomicis,
Mapy a plány - katastrální, porostní, stavební
Doklady k továrnímu podnikání (přibyslavická papírna, sklárna v Brodcích, manufaktura na zpracování bavlny v Brtnici, rokštýnský stoupa na hadry, pivovar).

Syndikovat obsah