Školení ke skartačnímu řízení v SOkA U. Hradiště

Ve dnech 8. a 12. března 2019 proběhlo v našem archivu školení pro veřejnoprávní původce, které bylo věnováno správnému ukládání dokumentů ve spisovně a jejich vyřazování ve skartačním řízení.

Školení ke skartačnímu řízení v SOkA U. Hradiště