Seminář kronikářů měst a obcí v SOKA Kroměříž

Státní okresní archiv Kroměříž pořádá již tradiční seminář kronikářů měst a obcí okresu Kroměříž, který se bude konat v úterý 4. června 2019 od 13.00 hodin. Setkání se uskuteční v přednáškovém sále MZA v Brně - Státního okresního archivu na Velehradské ulici č. 4259 v Kroměříži. Se svými příspěvky vystoupí PhDr. Jitka Zezulová, Mgr. Martina Šlancarová a Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Těšíme se na Vás!
 

Seminář kronikářů měst a obcí v SOKA Kroměříž