Přednáškový cyklus v SOkA Kroměříž

Státní okresní archiv Kroměříž Vás zve na již tradiční podzimní přednáškový cyklus, který budou v říjnu tvořit jedinečné přednášky Vojenské manévry na Hané 1929 (Mgr. Radomír Zavadil) a Význam osobností vojenských manévrů na Hané 1929 (Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.). Těšíme se na vás!

Přednáškový cyklus v SOkA Kroměříž