Přednáška - Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla - Pernštejnové

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla - Pernštejnové.
 

Kdy: 13. únor 2018 v 15 hodin
Kde: Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno přednáškový sál v přízemí
Vstupné: dobrovolné

Přednáška - Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla - Pernštejnové