Přednáška "Jihomoravské šibenice ve světle archeologických výzkumů (nové výsledky za léta 2018-2019)"

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. a kol.
Jihomoravské šibenice ve světle archeologických výzkumů (nové výsledky za léta 2018-2019)

Termín: 22. leden 2020, 15 hodin
Kde: Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno přednáškový sál v přízemí

Přednáška "Jihomoravské šibenice ve světle archeologických výzkumů (nové výsledky za léta 2018-2019)"