Pozvánka na setkání kronikářů v SOkA Žďár n.S.

Dovolujeme si Vás pozvat na 15. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Letos se budeme zabývat (nejen) vojenskými záležitostmi. První i druhá světová válka již měly svá vlastní setkání, a tak se budeme věnovat především konfliktům starším a jejich odrazu v archivních dokumentech. Stranou našeho zájmu nezůstanou ani rozličné vojenské evidence dochované ve fondech obcí a okresních úřadů. Představíme Vám také webový portál zabývající se evidencí válečných hrobů evidující i pomníky padlým v obou světových válkách.
Dozvíte se více o novince v archivní badatelně, kde jsou zpřístupněny v digitální podobě sčítací operáty ze všech státních okresních archivů patřících k Moravskému zemskému archivu v Brně. Jak mnozí z Vás vědí, sčítací operáty jsou nejžádanějším genealogickým pramenem v okresních archivech.
Koho více láká výměna zkušeností, může pobesedovat s kolegy kronikáři, získat od nás metodický návod na vedení obecní kroniky, či si domluvit osobní konzultaci. Neváhejte a vezměte si s sebou i vámi vedenou kroniku. Můžete si tak porovnat zápisy z různých obcí.
Protože archiv nedisponuje větším přednáškovým sálem, bude setkání probíhat pro menší skupiny v několika termínech. Vyberte si tedy jeden z následujících termínů a potvrďte svou účast telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na níže uvedené kontakty. Potvrzení účasti je důležité právě kvůli omezeným kapacitám archivu. V případě naplnění jednoho termínu Vám bude nabídnut jiný. K účasti na setkání není potřeba platit žádný účastnický poplatek. Setkání se kromě „oficiálních“ kronikářů mohou účastnit i zástupci obce se zájmem o danou problematiku. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.
Na setkání se těší žďárští a velkomeziříčští archiváři.

Termíny setkání kronikářů:
čtvrtek 9. května 2019 od 14,30 hodin
úterý 14. května 2019 od 14,30 hodin
čtvrtek 16. května 2018 od 9,00 hodin
úterý 21. května 2019 od 9,00 hodin

Všechna setkání se konají v prostorách Státního okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou,
U Malého lesa 4 (2. poschodí). Viz mapka na našich webových stránkách
stránkách http://zdar-nad-sazavou.mza.cz/kudy-k-nam-12.

Kontakty:
kontaktní osoba: Mgr. Martina Křivková
adresa: Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 723
e-mail: krivkova@mza.cz

Pozvánka na setkání kronikářů v SOkA Žďár n.S.