Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu od 1.září 2020

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.8. 2020 a společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. j. MV- 41063-42/SST-2020 ze dne 24.6. 2020 bude od 1.9. 2020 provoz v badatelnách MZA v Brně nastaven dle následujících parametrů:

1) Badatelny centrály a všech státních okresních archivů MZA v Brně jsou od 1.9. 2020 otevřeny ve standardních termínech a časech, jehož rozsah je zveřejněn na webu MZA.

2) Vzhledem k omezeným kapacitám badatelen (dáno stavebně-technickou dispozicí objektů) doporučujeme studium objednávat na základě žádosti adresované na níže uvedené emaily:

Centrála MZA:                                                     badatelna@mza.cz

SOkA Blansko:                                                    soka_blansko@mza.cz

SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě:   soka_brnovenkov@mza.cz

SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově:             svoboda@mza.cz

SOkA Havlíčkův Brod:                                       soka_havlickuvbrod@mza.cz

SOkA Hodonín:                                                   soka_hodonin@mza.cz

SOkA Jihlava:                                                     soka_jihlava@mza.cz

SOkA Kroměříž:                                                 zezulova@mza.cz

SOkA Pelhřimov:                                               soka_pelhrimov@mza.cz

SOkA Třebíč:                                                      gregor@mza.cz

SOkA Třebíč, pracoviště Moravské
Budějovice:                                                         jicinsky@mza.cz

SOkA Uherské Hradiště:                                 soka_uherskehradiste@mza.cz

SOkA Vsetín:                                                      soka_vsetin@mza.cz

SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově:          mlatecekk@mza.cz

SOkA Zlín:                                                            valusek@mza.cz

SOkA Znojmo:                                                    soka_znojmo@mza.cz

SOkA Žďár nad Sázavou (objednávky
pro Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí):     kresadlo@mza.cz

 

V žádosti uvádějte (kromě přesné identifikace archiválií, které hodláte studovat) datum a časové rozmezí plánované návštěvy. Pověřený pracovník Vám co nejdříve potvrdí/nepotvrdí termín a čas. Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit archivní materiál na navrhovaný termín.
Dodržujte prosím přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem (umožníte tím studium dalším badatelům). Počet současně přítomných badatelů v badatelnách bude omezen tak, aby bylo možné dodržet předepsané hygienické podmínky (zejména rozestupy cca 1,5-2 m).
V případě aktuálně nenaplněné prostorové kapacity konkrétní badatelny bude sice možné umožnit studium i bez objednání, nicméně využívání objednávkového systému velmi doporučujeme, eliminuje se tak možnost odmítnutí studia z kapacitních důvodů.

3) U vstupu do budov/badatelen bude připraven dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou.

4) Podmínkou vstupu do badatelen jsou vlastní ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), a to po celou dobu studia.

 

Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu od 1.září 2020