Moravský zemský archiv v Brně Vás zve na přednášku pro veřejnost

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku:
Přednášející: PhDr. Emil Kordiovský
Téma: Rok 1938 na Břeclavsku do nacistického záboru československého pohraničí
Termín: 6. březen 2019 v 15 hodin
Místo: Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno přednáškový sál v přízemí
Cena: vstupné dobrovolné

Moravský zemský archiv v Brně Vás zve na přednášku pro veřejnost