Konference "Osobnost a město" SOkA Kroměříž

Státní okresní archiv Kroměříž Vás zve na jednodenní konferenci OSOBNOST A MĚSTO: Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. století, která se uskuteční dne 3. října 2019 v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska na Velkém nám. č. 38 v Kroměříži.

Konferenci, jež je pořádaná na počet JUDr. Jana Kozánka, pořádá Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska a Městem Kroměříž.

Termín přihlášek je do 20. září 2019, pro aktivní účast již do 31. srpna 2019.

Těšíme se na Vás!

Program strana 1
Program strana 2