Kniha o Rajhradě

Dne 22. září 2014 proběhla v Městské knihovně v Rajhradě veřejná vernisáž dlouho očekávané monografie Kniha o Rajhradě s podtitulem Dějiny města od nejstarších dob. 

Kmotrem knihy a tím, kdo ji uvedl  křtem do života, byl  P. Augustin Gazda OSB, převor rajhradského kláštera a spolu s ním starosta města,  Mgr. František Ondráček.

Publikace vznikala a světlo světa spatřila  zásluhou  desetičlenného autorského kolektivu, složeného z renomovaných  odborníků,   pod  vedením odpovědných redaktorů  PhDr. Karla Altmana, CSc. a rajhradského  archiváře Mgr. Iva Durce, kteří nejen, že na svých bedrech nesli tíhu celého projektu, ale výrazným způsobem se podílel i autorsky  na sepsání dějin města.

Kniha je na vysoké úrovni nejen svým obsahem a zpracováním bohatých archivních pramenů, ale také zásluhou  velmi zdařilého grafického  zpracování .  Pro náš archiv je práce velkou  reklamou  jak silnou pramennou základnou, čerpáním údajů z řady archivních fondů uložených ve Státním okresním archivu Brno – venkov, tak  účastí rajhradských archivářů na této vydařené publikaci.

Kniha o Rajhradě
veřejná vernisáž dlouho očekávané monografie Kniha o Rajhradě s podtitulem Dějiny města od nejstarších dob.