Průběžné zprávy o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Žadatel  T.O.  požádal písemností ze dne 15.01.2018 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace „k žádostem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno ve věci konfiskace majetku K. B.  či konfiskaci firmy Antonín Bílek“.  Dne 29.01.2018 jsem zaslali oznámení o požadavku hrazení nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání dle Sazebníku úhrad. Po doručení oznámení byl dotaz upraven podáním ze dne 01.02.2018. Moravský zemský archiv odpověděl dne 13.02.2018 prostřednictvím e-mailu subjektu.

Žadatel  T.O.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 20.01.2018 o informace „předložení či zpracování materiálu pro  J.U. a deník MF Dnes k osobě G. B. nebo jeho otce K. B.ve spojitosti s pozemkem p.č. 577, k.ú. Brno- Pisárky“.  Moravský zemský archiv odpověděl dne 31.01.2018 prostřednictvím e-mailu subjektu.

Žadatel  T.O.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 15.01.2018 o informace „rešerším pro  Z.J. ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, strojírna a kotlárna v Brně“.  Moravský zemský archiv odpověděl dne 30.01.2018 prostřednictvím e-mailu subjektu.

Žadatel  E.P.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 08.01.2018 o informace ke skartačnímu řízení ze dne 21.08.2017 k dokumentu kontroly prováděné Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj z roku 2010.  Moravský zemský archiv odpověděl dne 12.01.2018 prostřednictvím DS subjektu.

Žadatel T.O.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 15.12.2017 o informace k žádostem Z.J. ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, strojírna a kotlárna v Brně.  Žádost byla doplněna na základě výzvy ze dne 21.12.2017 dnem 04.01.2018 o údaje vztahující se k žadateli a dotazu samotnému. Moravský zemský archiv odpověděl dne 12.01.2018 prostřednictvím e-mailového kontaktu.

Žadatel IaRMS  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 27.01.2017, o poskytnutí informací k výkonu předarchivní péče ze strany MZA v Brně.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 07.02.2017 prostřednictvím datové schránky dne 09.02.2017.

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29.09.2016, kde žádal poskytnutí dokumentu s názvem: Stanovisko k žádosti o objasnění výkonu kontroly u Obce Kostelec u Holešova, 769 43 Kostelec u Holešova, IČ: 287342.

Moravský zemský archiv vydal dne 12.10.2016 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána e-mailem dne 13.10.2016.

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon č. 106/1999 Sb.“), Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 01.08.2016, kde žádal poskytnutí informací ke kontrole provedené v obci Kostelec u Holešova. Odpověď byla vypracována a připravena k odeslání z technických důvodů se nezdařila v termínu odeslat. Žadatelem P.Ž. byl využit institut stížnosti, která byla doručena dne 23.08.2016. MZA využil možnosti uvedené v § 16a odst. 5  zákona č. 106/1999 Sb., a ve lhůtě 7 dnů od jejího doručení jí zcela vyhověl.

Moravský zemský archiv vydal dne 10.08.2016 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána e-mailem dne 24.08.2016.

Žadatelka  A.B.  požádala písemností ze dne 14.03.2016 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o smlouvách uzavřených s kolektivními správci.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 18.03.2016, písemnost  byla žadateli odeslána e-mailem.

Žadatel  H.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o užívání právního informačního systému CODEXIS.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 22.12.2015, písemnost  byla žadateli odeslána do datové schránky.