Informace pro návštěvníky Moravského zemského archivu v Brně

S ohledem na akutní nutnost zajistit bezpečnost osob pohybujících se v bezprostředním okolí Moravského zemského archivu v Brně na Palachově náměstí (v důsledku závažných technických problémů na fasádě nelze bohužel vyloučit pád předmětu z velké výšky), s platností k 7.6. 2017 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu pohybu osob a vozidel podél uvedeného objektu.

Ochranná zóna je vymezena výstražnou páskou, která bude postupně nahrazována dalšími technickými prostředky. Žádáme všechny, aby tato bezpečnostní opatření respektovali a chránili tak své zdraví a majetek.

Badatele s omezenou pohyblivostí prosíme o trpělivost a pochopení. Bezbariérový přístup k budově MZA Brno je znázorněn na obrázku.

 

Informace pro návštěvníky Moravského zemského archivu v Brně
Prozatímní bezbariérový přístup