Formuláře

 

Objednávka reprodukcí (doc) - vyplňujte pouze první stranu, druhá je pro účely badatelny
Objednávka reprodukcí (pdf) - vyplňujte pouze první stranu, druhá je pro účely badatelny

Žádost o matriční výpis(doc)
Žádost o matriční výpis (pdf)

Žádost o matriční rešerši (doc)
Žádost o matriční rešerši (pdf)
Žádost o matriční rešerši (NJ)(doc)
Žádost o matriční rešerši (NJ) (pdf)
Žádost o matriční rešerši (AJ) (doc)
Žádost o matriční rešerši (AJ) (pdf)
Soukromé rešerše z on-line zveřejněných archiválií nebudou již z provozních/personálních důvodů vyhotovovány.

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (doc)
Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (pdf)