Důlní mapy na webu

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi aplikace pro prohlížení inventáře a digitálních dat. V testovací verzi je uveřejněný fond: D16 - Báňské hejtmanství Brno - II. Důlní mapy, 1781 - 1957, NAD: 179, ev.č.pom.: 341.

Důlní mapy na webu